• Novinky

      • Zmena opatrení

      • Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vám chceme dať do pozornosti, že od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmiernia opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov. Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest použitím respirátora / rúška vo všetkých priestoroch školy a školského zariadenia. Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény

     • Zavádzame triednické hodiny
      • Zavádzame triednické hodiny

      • Vzhľadom na to, že v posledných dvoch rokoch, počas pandémie, bolo vyučovanie v školách viackrát prerušené deti tak prišli o možnosť stretávať sa so svojimi kamarátmi či spolužiakmi, o možnosť rozvíjať svoje sociálne kontakty. Ukazuje sa, že sa to do veľkej miery odrazilo aj na atmosfére v jednotlivých triedach, žiaľ, v negatívnom zmysle. Keďže máme snahu zlepšiť vzťahy v triednych kolektívoch a pociťujeme potrebu vytvoriť práci s kolektívom dostatočný priestor, zavádzame, počnúc už týmto týždňom, opätovne "triednické hodiny" . Triedni učitelia vás budú informovať, kde táto hodina do rozvrhu vašej triedy pribudne. Účasť na triednickej hodine je pre žiakov povinná, neprítomnosť žiaka rodič ospravedlní ako na každej inej hodine. Veríme, že čas venovaný rozvoju dobrých vzťahov a navodeniu pozitívnej atmosféry v kolektíve sa v budúcnosti ukáže, ako dobre investovaný.

     • Ponuka pre budúcich prvákov
      • Ponuka pre budúcich prvákov

      • Milí rodičia- na zápise sme vás informovali o možnosti ako si jednoducho a rýchlo objednať pomôcky pre Vášho prváčika. Kliknutím na tento odkaz: www.daffer.sk/16811    sa dostanete na stránku firmy Daffer,  kde si viete pomôcky objednať z pohodlia domova niekoľkými "klikmi". Do základnej objednávky si môžete doplniť aj ďaľšie pomôcky. Ak túto možnosť nákupu nevyužijete, je, samozrejme, možné nakúpiť si pomôcky zo zoznamu aj v obchiode podľa vlastného výberu.

        

     • Zápis do MŠ
      • Zápis do MŠ

      • prebehne v MŠ v Dolných Orešanoch v dňoch 3.-4. mája 2022. Pred samotným zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na stránke školy. Viac informácií sa dozviete na podstránem "Materká škola"

      • Erasmus Portugalsko

      • V týždni 27.3.- 2.4.2022 sme v rámci projektu Erasmus absolvovali so žiakmi pobyt v partnerskej škole v Portugalsku. Pre všetkých to bola cenná skúsenosť. Zúčastnení žiaci, svojím správaním, dôstojne reprezentovali našu školu, za čo im patrí pochvala. Pozrite si nový album Erasmus Portugalsko.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    • riaditel@skoladoresany.sk
    • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
    • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
    • 37836480
    • 2021630578
    • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje