• Úspechy - výsledky súťaží

    • šk.r. 2021/ 2022

    •  

     ZOOLYMPIÁDA 2022

     Účastníci: Kristína Böhmanová, Daniel Cmero, Alexandra Čmaradová, Victoria Čmaradová, Marek Holekši, Patrik Holekši, Viktória Malacká, Vanda Zigová, Nela Zuzčáková

     OLYMPÍJSKY ODZNAK VŠESTRANNOSTI

     Krajské kolo: 2. miesto Vanda Zigová, 8. miesto Andrea Šulecová

     Národné finále: 19. miesto: Vanda Zigová

     IQ olympiáda

     Sofia Jarošová, Nikolas Čechovič - úspešný riešiteľ

     Slávik Slovenska - okresné kolo

     I. kategória - Victoria Bílková (2. ročník)

     II. kategória - Lívia Uváčková (6. ročník)

      

     TURNAJ VO VYBÍJANEJ

     ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO VYBÍJANEJ MLADŠÍCH ŽIAČOK ZŠ – umiestnili sme sa na 3. mieste

     Účastníčky: Čmaradová Victoria, Jakubčíková Ivana, Koritarová Natália, Križanová Laura, Lukáčková Vanesa, Malacká Viktória, Skývová Adela, Šulecová Andrea, Šulecová Barbora, Vargová Eliška, Zigová Vanda

     Social innovation relay

     korenšpondečné kolo:

     tím 1: Janka Mondeková, Nikolas Čechovič, Patrik Varga, Adam Kanka

     tím 2: Veronika Jurásková, Júlia Bezručková, Magdaléna Vavrová, Patrik Rábara

     tím 3: Dominik Križan, Martin Gondek, Marek Holekši, Pavol Dobšovič

     Bankomat nápadov

     korenšpondenčné kolo:

     tím 1: Čechovič Nikolas a Mondeková Janka,

     tím 2: Jurásková Veronika a Bezručková Júlia

     tím 3: Varga Patrik

     tím 4: Dobšovič Pavol

     tím 5: Gondek Martin, Holekši Marek

     INNOVATION CAMP (celonárodné kolo)

     Zúčastnení: Júlia Bezručková, Nikolas Čechovič, Janka Mondeková, Patrik Varga

     Umiestnenia: Júlia Bezručková 4.miesto a Patrik Varga 3.miesto

     Biblická olympiáda

     - okresné kolo (dekantátne):  Martin Gondek, Magdaléna Vavrová, Janka Mondeková
     - úspešní riešitelia ÁNO, no nepostupujú

     Šaliansky Maťko (okresné kolo)

     účasť: Lívia Uváčková, Lukáš Straška

     Hollého pamätník (okresné kolo)

     účasť: Erika Křivánková, Laura Križanová, Patrik Varga 

     Hollého pamätník (školské kolo)

     kategória 2. - 4. ročník

     poézia: 1. miesto - neudelené                  próza: 1. miesto - Erika Křivánková

                  2. miesto - Natália Mondeková               2. miesto - Magdaléna Biznárová

                  3. miesto - neudelené                              3. miesto - Juraj Biznár

      

     kategória 5. - 7. ročník

     poézia: 1. miesto - Laura Križanová                  próza: 1. miesto - Lukáš Straška

                2. miesto - Natália Koritarová                             2. miesto - Lívia Uváčková

                                                                                        3. miesto - Félix Wink

     kategória 8. - 9. ročník

     poézia: 2. miesto - Marcel Augustín                    próza: 1. miesto - Patrik Varga

                                                                                      2. miesto - Janka Mondeková, Alexandra Čmaradová

                                                                                      3. miesto - Magdaléna Vavrová, Alexandra Balcová

     GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA Z

     účastníci: Sofia Jarošová, Nikolas Čechovič, Lukáš Straška

     Lukáš Straška - úspešný riešiteľ, postup do krajského kola

     PYTAGORIÁDA 43.ročník

     V okresnom kole Pytagoriády nás reprezentovali najlepší úspešní riešitelia školských kôl v daných kategóriách. Úspešnými riešiteľmi v okresnom kole sa stali žiaci:

     Kategória P3 - Adela Zuzčáková - 35. v poradí zo 72 účastníkov - 15 bodov

     Kategória P4 - Andrej Ružarovský - 31. v poradí z 53 účastníkov - 14 bodov

     Kategória P5 - Lukáš Straška - 12. v poradí z 50 účastníkov - 14 bodov

      

     V školskom kole 43.ročníka Pytagoriády sa zúčastnili žiaci 3. až 8.ročníka. Po zverejnení výsledkovej listiny sa úspešnými riešiteľmi stali nasledovní žiaci:

     Kategória P3 - 3.roč: Zuzčáková Adela - 23 bodov, Zuzčáková Hana - 20 bodov, Griflíková Natália - 17 bodov, Horváthová Hana - 17 bodov, Belicová Natália - 17 bodov, Moravčíková Kristína - 17 bodov

     Kategória P4 - 4.roč: Ružarovský Andrej - 16 bodov, Pavlík Michal - 16 bodov, Bireš Martin - 15 bodov, Křivánková Erika - 14 bodov, Gergelová Nataša - 13 bodov, Holekši Alexander - 13 bodov

     Kategória P5 - 5.roč: Straška Lukáš - 19 bodov, Bunčák Lukáš - 11 bodov, Šulecová Barbora - 11 bodov

     Kategória P6 - 6.roč: Skývová Adela - 17 bodov, Zigová Vanda - 15 bodov

     Kategória P7 - 7.roč: Bezručková Laura - 20 bodov, Štrbíková Melissa - 17 bodov, Zuzčáková Nela - 17 bodov, Ščepánková Adriana - 16 bodov

     Dejepisná olympiáda

     OKRESNÉ KOLO

     kategória 6.roč. Lívia Uvačková - 5.miesto, úspešná riešiteľka

     kategória 9.roč. Miriam Gregušová - 17.miesto

     ŠKOLSKÉ KOLO

     kategória 6.roč. - účasť: Vargová Eliška, Skývová Adela, Uvačková Lívia

     - postúpila Uvačková Lívia do OK DO

     kategória 9.roč. - účasť: Gregušová Miriam

     - postúpila Gregušová Miriam do OK DO

     Geografická olympiáda 

     OKRESNÉ KOLO

     Kategória G (5.roč.)                                                                             Kategória E (8.-9.roč.)

     Lukáš Straška - 8.miesto, úspešný riešiteľ                                 Veronika Jurásková - 24.miesto, úspešný riešiteľ

     Kristína Bohmannová - 16.miesto, úspešný riešiteľ                    Sofia Jarošová - 33.miesto, úspešný riešiteľ

     Ivana Jakubčíková - 19.miesto                                                    Nikolas Čechovič - 36.miesto

     ŠKOLSKÉ KOLO

     Kategória G (5.roč.)                                                                               Kategória E (8.-9.roč.)

     1. Lukáš Straška - úspešný riešiteľ                                                       1. Sofia Jarošová - úspešná riešiteľka

     2. Ivana Jakubčíková - úspešná riešiteľka                                             2. Veronika Jurásková - úspešná riešiteľka

     3. Kristína Bohmannová - úspešná riešiteľka                                         3. Nikolas Čechovič - úspešný riešiteľ

     Všetci zúčastnení sú uspešní riešitelia a postúpili do okresného kola.

      

     Budúcnosť je naša zodpovednosť: #OnlyTogether #LenSpolu

     Súťaž študentských krátkych filmov - this human world – Medzinárodný ľudskoprávny filmový festival 2021  Križan Dominik (9.roč.) - bohužiaľ v ťažkej konkurencií, kde bolo vyše 100 filmov zo 7 krajín, neuspel, ale aj účasť v tejto súťaži bola zaujímavá výzva

      

     Olympiáda v anglickom jazyku - kategória 1A (4.roč - 7.roč)

     školské kolo

     Do školského kola sa zapojili žiaci 6.roč - Lívia Uváčková, Félix Wink, Patrik Holekši a Adela Skývová, a žiačka 7.roč - Nela Zuzčáková. Najlepšou riešiteľkou bola Nela Zuzčáková - získala 25 b zo 40 b. Bohužiaľ, na postup do okresného kola to nepostačuje, ale blahoželáme k výbornému výsledku.

     Olympiáda v anglickom jazyku - kategória 1B (8.roč - 9.roč)

     Školského kola sa zúčastnili žiači Magdaléna Vavrová, Martin Gondek a Veronika Jurásková. Do okresného kola postúpila Veronika Jurásková, ktorá získala najvyšší počet bodov. V okresnom kole sa umiestnila na skvelom 11. mieste a dosiahla dostatočný počet bodov na to, aby sa stala úspešnou riešiteľkou olympiády.

      

     iBobor  -  8. - 12. novembra 2021

     Do súťaže sa z našej školy zapojilo 83 žiakov, z ktorých 15 sa stalo úspešnými riešiteľmi. 

     V kategórii Drobec (2. – 3. ročník) súťažilo 18 žiakov, úspešní riešitelia sú 4 žiaci:  Zdenko Bobrík, Natália Krajčírová, Magdaléna Biznárová, Timea Krajčírová

     V kategórii Bobrík (4. – 5. ročník) súťažilo 25 žiakov, úspešní riešitelia sú 5 žiaci:  Lukáš Straška, Lukáš Bunčák, Michal Pavlík, Ivana Jakubčíková, Nataša Gergelová

     V kategórii Benjamín (6. – 7.  ročník) súťažilo 22 žiakov, úspešní riešitelia sú 4 žiaci: Adela Skývová, Dominika Meszárosová, Dávid Blažo, Andrea Šulecová

     V kategórii Kadet (8. – 9. ročník) súťažilo 14 žiakov, úspešní riešitelia sú 2 žiaci: Júlia Bezručková, Veronika Jurásková

     Olympiáda zo slovenského jazyka
     (školské kolo)

     I. miesto Magdaléna Vavrová IX. A (37 bodov)

     II. miesto Janka Mondeková IX. A, Lucia Ilavská VIII. A, Rudolf Banár VIII. A (34 bodov)

     III. miesto Alexandra Balcová VIII. A (33 bodov)

     Žiaľ, nik z účastnených nezískal viac ako 40 bodov a nestal sa úspešným riešiteľom. Veríme, že budúci rok sa nám bude lepšie dariť.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
   • riaditel@skoladoresany.sk
   • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
   • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
   • 37836480
   • 2021630578
   • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje