Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: riaditel.zsdoresany@gmail.com alebo 033/5582109 škola 0948 486801 riaditeľka 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola alebo Kontakt

 
Pozícia:

Oznam pre záujemcov o pracovné miesto v našej organizácii   Mám záujem

Požiadavky:Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov podľa z.18/2018 je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Z tohto dôvodu sme zaviedli zásady pri prijímaní žiadostí záujemcov nasledovne -


Postup ak škola nezverejnila voľné pracovné miesto:
Nevedieme agendu záujemcov o zamestnanie. Všetky žiadosti po príchode skartujeme.

Postup ak škola zverejnila voľné pracovné miesto:
V prípade, že uverejníme voľné pracovné miesto (uverejňujeme voľné pracovné miesta týkajúce sa pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov i prevádzkových zamestnancov) vytvárame prehľad záujemcov, ktorých potom pozývame na osobné pohovory. Po skončení osobných pohovorov a vybraní konkrétneho uchádzača ostatným záujemcom oznámime, že bol prijatý iný záujemca o voľné pracovné miesto. Žiadosti a doklady ostatných neprijatých uchádzačov o zamestnanie skartujeme.
 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  • 033/5582109 škola

    0948 486801 riaditeľka

    0901 705246 školská jedáleň

    0948 152059 materská škola

Projekty