• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Oznam pre záujemcov o pracovné miesto v našej organizácii

    • Úväzok:
     Dátum nástupu:
    • Požiadavky:
     Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov podľa z.18/2018 je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Z tohto dôvodu sme zaviedli zásady pri prijímaní žiadostí záujemcov nasledovne -


     Postup ak škola nezverejnila voľné pracovné miesto:
     Nevedieme agendu záujemcov o zamestnanie. Všetky žiadosti po príchode skartujeme.

     Postup ak škola zverejnila voľné pracovné miesto:
     V prípade, že uverejníme voľné pracovné miesto (uverejňujeme voľné pracovné miesta týkajúce sa pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov i prevádzkových zamestnancov) vytvárame prehľad záujemcov, ktorých potom pozývame na osobné pohovory. Po skončení osobných pohovorov a vybraní konkrétneho uchádzača ostatným záujemcom oznámime, že bol prijatý iný záujemca o voľné pracovné miesto. Žiadosti a doklady ostatných neprijatých uchádzačov o zamestnanie skartujeme.
   • Učiteľka MŠ

    • Úväzok:
     plný
     Dátum nástupu:
     1.9.2019
    • Požiadavky:
     - úplne stredoškolské vzdelanie pedagogického zamerania
     - počítačové zručnosti na úrovni bežného užívateľa
     - bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

     Požadované dokumenty:
     -žiadosť
     - životopis
     - súhlas so spracovaním údajov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
   • riaditel@skoladoresany.sk
   • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
   • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
   • 37836480
   • 2021630578
   • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje