• Aktuality

     • Školský celodenný výlet
     • Školský celodenný výlet

     • 03.06.2022 14:01
     • HROMADNÝ INFORMOVANÝ SÚHLAS

      V zmysle 28 ods.16 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský  zákon ( o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ZŠ s MŠ Dolné Orešany 209 –úsek MŠ na základe plánu práce školy organizuje

      Školský celodenný výlet

      Dátum realizácie výletu:  08.06. 2022 od 8,45hod- do14,30 hod/ všetky triedy/

      Miesto realizácie: MiniFARMA Lubina

      Výlet zabezpečuje : Zástupkyňa Radoslava Mičeková

      Spôsob prepravy: autobusom

      Zabezpečenie stravy a pitného režimu: Obed zabezpečuje Tábor Podvišňové. Zákonný zástupca dieťaťa zabezpečí pitný režim. Desiatu, olovrant zabezpečí školská jedáleň. V deň výletu sú všetky deti odhlásené  z obedov v materskej škole.

      Program: Prehliadka mini ZOO, hry na ihrisku.

      Cieľ: 

      • spoznávanie prírody, domácich a exotických zvierat
      • osvojenie si spoločenského správania
      • rozvoj súdržnosti v kolektíve s inými deťmi a s dospelými

       

      Riziká spojené účasťou na výlete:

      • Strata osobných vecí
      • Úraz, poštipnutie hmyzom, úpal, prechladnutie
      • Nevoľnosť v autobuse

      Vzhľadom na uvedené riziká je zákonný zástupca dieťaťa povinný :

      • Zabezpečiť pre dieťa vhodný odev a obuv /pršiplášť, krém na opaľovanie, pokrývka hlavy/
      • Osobné veci dieťaťu označiť menom
      • Zbaliť veci do osobného ruksačika dieťaťa- náhradné podpísané veci, pitný režim
      • Ak je dieťaťu nevoľno zabezpečiť kinedríl
      •  pred výletom podpísať čestné prehlásenia ,že sa jeho dieťa pod vedením pedagogického dozoru môže zúčastniť celodenného výletu na minifarmu Lubina

      Postup pri úraze alebo iných komplikáciách:

       V prípade úrazu dieťaťa mu bude okamžite privolaná lekárska pomoc a zároveň bude kontaktovaný zákonný zástupca dieťaťa. / na výlet pedagogický dozor berie aj kópie preukazov poistencov všetkých detí/

      Vyjadrenie zákonného zástupcu: Som si vedomý/-á právnej zodpovednosti za dieťa a dobrovoľne som sa rozhodol/-a, aby sa môj syn/dcéra zúčastnil/a celodenného výletu organizovaného MŠ Dolné Orešany 209, dňa 08.06 2022 na Minifarmu Lubina. Potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s obsahom informovaného súhlasu.


       

       

     • viac
     • Záujem o prevádzku počas letných prázdnin
     • Záujem o prevádzku počas letných prázdnin

     • 01.06.2022 10:07
     • Žiadame zákonných zástupcov detí, aby vyjadrili svoj záujem/nezáujem o umiestnenie svojho dieťaťa v MŠ Dolné Orešany v mesiaci júl 2022 t.j. 1.7.- 15.7. 2022.

      Vyjadrenie je potrebné napísať na zoznam vo vestibule triedy B najneskôr do 17.6.2022 (piatok). Ak sa zákonný zástupca nevyjadrí v termíne, budeme to považovať za nezáujem o prevádzku v mesiaci júl.

      Vyjadrenia po uvedenom termíne nebudú akceptované, nakoľko prípadnú prevádzku je potrebné vopred organizačne zabezpečiť.
     • viac
     • Bábkové divadlo Slniečko
     • Bábkové divadlo Slniečko

     • 05.05.2022 08:05
     • V pondelok 9.5. 2022 10,30 hod. privítame v našej MŠ Bábkové divadlo Slniečko z Piešťan. Pripravili si pre nás predstavenie pod názvom Mama, oco a ja. Tešíme sa!

       

     • viac
     • Deň matiek
     • Deň matiek

     • 03.05.2022 09:03
     • Srdečne Vás pozývame v nedeľu 8. mája o 15:00 hod. na slávnostné posedenie pri príležitosti sviatku DEŇ MATIEK. 
     • viac
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
   • riaditel@skoladoresany.sk
   • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
   • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
   • 37836480
   • 2021630578
   • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje