Navigácia

Zoznam učiteľov

Foto PhDr. Mária Tremková MT Rozvrh
Riaditeľka
Vedie krúžok: Mažoretky
Foto Mgr. Lucia Antalová LA Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.
Vedie krúžok: Šikovní prváci
Foto Mgr. Adriána Berešíková AB Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.
Vedie krúžok: Športový
Foto Mária Blažová Triedna učiteľka: MŠ2.
 
 
Andrea Dobšovičová AD Učiteľka
Foto Mgr. Juraj Gonšor JG Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.
Vedie krúžok: Hudobný
Foto Jana Haršányová JHa Rozvrh
Vychovávateľka
Foto Dušan Jurák fa Rozvrh
Učiteľ
Foto Mgr. Jana Klimová JK Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.
Vedie krúžok: Príprava na testovanie
Foto Bc. Alexandra Kočíšková AK Rozvrh
Vychovávateľka
Foto Ing. Iveta Kučerová IK Učiteľka
Foto Radoslava Mičeková Triedna učiteľka: MŠ1.
Foto Mgr. Katarína Ondrášiková KO Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.
Vedie krúžok: Školský časopis
Foto Mgr. Ivana Ondrušová IO Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.
Vedie krúžok: Stolnotenisový
Foto Mgr. Katarína Radvanská RK Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.
Vedie krúžok: Ochrancov prírody
Vedie krúžok: Výskumníci-bádatelia
Foto Mgr. Elena Taligová ET Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.
Vedie krúžok: Kreatívny
Foto Mgr. Alena Urbanová AU Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.
Vedie krúžok: Hudobno-tanečný
Foto Mgr. Monika Vranová MV Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Príprava na súťaže
Vedie krúžok: Viac ako peniaze
Vedie krúžok: Základy podnikania

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Voľné miesta na našej škole

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  • 033/5582109 škola

    0948 486801 riaditeľka

    0901 705246 školská jedáleň

    0948 152059 materská škola

Projekty