Navigácia

Zoznam učiteľov

Foto PhDr. Mária Tremková MT Rozvrh
Riaditeľka
Vedie krúžok: Mažoretky
Foto Bc. Michaela Dobšovičová MD Zástupkyňa
Triedna učiteľka: MŠ1.
Foto Veronika Banárová VB Vychovávateľka
Foto Mgr. Adriána Berešíková AB Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.
Vedie krúžok: Umelecký
Foto Mária Blažová Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Cipárová Učiteľka
Foto Mgr. Juraj Gonšor JG Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.
Vedie krúžok: Hudobný- flauta
Foto Jana Haršányová JHa Rozvrh
Vychovávateľka
Foto Mgr. Jana Hornáčková JHo Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.
Vedie krúžok: Športový
Foto Dušan Jurák fa Rozvrh
Učiteľ
Foto Mgr. Jana Klimová JK Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.
Vedie krúžok: Matematický
 
 
Bc. Alexandra Kočíšková AK Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Šikovníček
Foto Ing. Iveta Kučerová IK Učiteľka
Foto Radoslava Mičeková Učiteľka
Foto Mgr. Katarína Ondrášiková KO Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.
Vedie krúžok: Literárny
Foto Mgr. Ivana Ondrušová IO Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.
Vedie krúžok: Stolnotenisový
Foto Mgr. Katarína Radvanská RK Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Ochrancov prírody
Foto Mgr. Elena Taligová ET Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.
Vedie krúžok: Kreatívny
Foto Mgr. Monika Vranová MV Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.
Vedie krúžok: Podnikanie v CR
Vedie krúžok: Príprava na súťaže
Foto Mgr. Peter Žigo Rozvrh
Triedny učiteľ: 1.

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Voľné miesta na našej škole

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  • 033/5582109 škola

    0948 486801 riaditeľka

    0901 705246 školská jedáleň

    0948 152059 materská škola

Projekty