Navigácia

Kontakty

Meno školy: Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
Email školy: riaditel.zsdoresany@gmail.com
Telefón: 033/5582109 škola

0948 486801 riaditeľka

0901 705246 školská jedáleň

0948 152059 materská škola
Adresa školy: Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
IČO: 37836480
DIČ: 2021630578
E-mail :: ZŠ: riaditel.zsdoresany@gmail.com


ekonómka: ekonom@zsdoresany.edu.sk


MŠ: msdolneoresany@centrum.sk

ŠJ : jedalen.oresany@gmail.com

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  • 033/5582109 škola

    0948 486801 riaditeľka

    0901 705246 školská jedáleň

    0948 152059 materská škola

Projekty