Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
AJ s lektormi 1. krúžok 1.st.
AJ s lektormi 2. pre 2.st.
Hudobno-tanečný pre 1.st.
Hudobný
Kreatívny pe 3. - 9.r.
Mažoretky pre 1. a 2. st.
Ochrancov prírody pre 2.st.
Príprava na súťaže pre 2.st.- vedomostné i športové súťaže
Príprava na testovanie pre žiakov 9.r.
Stolnotenisový pre 2.st.
Šikovní prváci krúžok 1.triedy
Školský časopis pre 2.st. -tvorba časopisu
Športový pre 1.st.
Viac ako peniaze pre žiakov 9.r.
Výskumníci-bádatelia pre 2.st.
Základy podnikania 2.st.

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  • 033/5582109 škola

    0948 486801 riaditeľka

    0901 705246 školská jedáleň

    0948 152059 materská škola

Projekty