Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia v záujme uľahčenia vypĺňania prihlášky a zjednodušenia prenosu informácií do systému školy sme zvolili elektronickú formu prihlášky do MŠ. Vypĺňanie prihlášky je jednoduché a prípadnú chybu si môžete hneď opraviť. Po vyplnení môžete prihlášku vytlačiť a priniesť ju podpísanú v deň zápisu do MŠ, alebo len odoslať, my ju vytlačíme a v deň zápisu Vám ju dáme k podpisu.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  • 033/5582109 škola

    0948 486801 riaditeľka

    0901 705246 školská jedáleň

    0948 152059 materská škola

Projekty