• Novinky

      • Erasmus

      • Výmenný pobyt na Slovensku zahŕńa návštevu známych miest z nášho okolia a tak priatelia zo Španielska, Portugalska a Francúzska navštívia Bratislavu, Devín, Trnavu,Modru, Červený Kameň a Budmerice. Okrem toho absolvujú niekoľko spoločných aktivít- Tvorivé dielne, turnaj v stolových hrách, kvíz Kahoot a rozlúčkový karneval. Veríme, že sa bude hosťom u nás páčiť.

     • Ďakujeme za 2% z daní
      • Ďakujeme za 2% z daní

      • Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia školy. Minulý rok sme za príspevky zakúpili stoly a stoličky do jedálne.

       Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní tu je platné tlačivo pre tento rok:  vyhlasenie_2_.pdf. Tlačivo si môžete vyžiadať aj u svojej triednej učiteľky.

     • Polročné hodnotenie
      • Polročné hodnotenie

      • 31.1. končí prvý polrok školského roka. Výslednú známku v jednotlivých predmetoch vidíte v časti "Známky! už dnes. Oficiálne polročné hodnotenie budeme realizovať tak, ako v minulom školskom roku, zaslaním elektronického výpisu známok. Tento výpis si budete môcť pozrieť, príp. stiahnuť i vytlačiť, na edupage a to od 31.1. Všetkým, ktorí dosiahli výborné výsledky, blahoželáme a každému, komu sa nedarilo podľa predstáv, držíme palce do druhého polroka.

     • Škola v prírode
      • Škola v prírode

      • Na základe momentálne nastavených opatrení a povolenia Ministerstva školstva je možné v tomto škol. roku organizovať Školu v prírode. Svoje dieťa môžete prihlásiť elektronicky, v časti "Prihlasovanie". Prihlásiť sa môžu žiaci všetkých ročníkov. Na základe vysokého počtu prihlásených Školu v prírode budeme organizovať no v zmenenom termíne -konečný termín:20.6.-24.6.2022

       -miesto pobytu- Nový Smokovec- Vysoké Tatry

       -cena pobytu- 130 € (žiaci ročníkov 1.-4. len 30€)

       -záloha- 30 € (priniesť do 15.2.)

     • Samotesty
      • Samotesty

      • Pre žiakov školy sme zabezpečili ďalšie samotesty na COVID-19. Pre zjednodušenie a úrýchlenie distribúcie vydáme samotesty aj prostredníctvom žiakov, ale len na základe potvrdenia rodičom. Prosíme rodičov, aby na edupage, v časti "Prihlasovanie" potvrdili prevzatie samotestov a my ich následne odovzdáme žiakovi. V prípade súrodencov je potrebné zakliknúť prevzatie za každé dieťa zvlášť. Dúfame, že toto zjednodušenie privítate. Samotesty máme pre všetkých žiakov (aj tých, čo v minulosti nemali záujem). Odporúčame samotesty použiť vždy, keď má žiak nejaké príznaky ochorenia alebo ak bol v kontakte s niekým pozitívnym na Covid. O použití testu by mal rodič informovať školu cez "Žiadosti/Vyhlásenia".

      • Zahájenie prevádzky

      • Riaditeľstvo školy oznamuje, že prevádzka ZŠ i MŠ sa v pondelok 10.1.2022 obnovuje. Pravidlá fungovania sú rovnaké ako pred Vianočnými prázdninami. V tejto súvislosti si dovoľujeme pripomenúť, že:

       -je potrebné za každé dieťa ZŠ i MŠ podať na stránke školy "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" (ideálne v nedeľu)

       -odporúčame deti pred nástupom do školy otestovať Ag samotestami

       -v prípade pozitívneho výsledku testu, príp. ak má dieťa príznaky ochorenia (teplota, nádcha, kašeľ) nechať dieťa doma a informovať o tom triednu učiteľku

       -ak dieťa do školy či škôlky v pondelok nenastúpi, nezabudnúť ho odhlásiť zo stravy u vedúcej ŠJ

       Ďakujeme, že ste zodpovední. Na všetkých sa už tešíme.

      • Mikuláš

      • Dnes bol v škole Mikuláš. Ďakujem deviatakom za vytvorenie peknej atmosféry. Pozrite si fotky- do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš.

      • Dištančná výučba od 1.12.

      • Vážení rodičia- Oficiálnym rozhodnutím RUVZ Trnava zahajujeme 1.12.2021 v ročníkoch 5.-9. dištančné vyučovanie. Tu je niekoľko základných pravidiel ako budeme fungovať:

       -vyučovanie bude prebiehať podľa bežného rozvrhu

       -žiaci sa budú na hodiny pripájať po prihlásení žiackymi prihlasovacími údajmi na edupage priamo cez svoje hodiny

       -každá vyučovacia hodina začne presne v čase ako podľa školského zvonenia

       -účasť na hodinách je povinná- v prípade neúčasti je potrebné o tom vopred vyučujúceho informovať alebo aspoň sa dodatočne ospravedlniť

       Keďže to nie je prvýkrát, čo budeme vyučovať online, verím, že to spoločnými silami bez problémov zvládneme.

       V prípade akýchkoľvek otázok či problémov komunikujte so svojou triednou učiteľkou /učiteľom .

       V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme informovať.

      • Aktuálne opatrenia

      • V snahe vytvoriť v škole čo najbezpečnejšie prostredie pristupujeme od budúceho týždňa k nasledovným úpravám tak, aby sa žiaci jednotlivých tried nepremiešavali: *hodiny telesnej výchovy na 2.stupni budeme realizovať po triedach (nie v skupinách chlapci-dievčatá) *pozastavujeme činnosť krúžkov, v ktorých sa spájajú žiaci viacerých tried (niektoré budú realizované online)  *v ŠKD vytvoríme oddelenia po triedach- teda každá trieda jednotlivoZároveň vás prosíme, aby ste čas pobytu vášho dieťaťa v ŠKD, v najbližších týždňoch, skrátili na nutné minimum. Ak chodí vaše dieťa domov z družiny samé, nové časy odchodu oznámte, prosím, vychovávateľke v ŠKD.

     • ERASMUS projekt
      • ERASMUS projekt

      • V našej škole sa už 3.rok realizuje medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus+. Pod vedením p.u. Moniky Fusatej a p.u. Kataríny Ondrášikovej realizovali naši žiaci (prevažne deviataci) už rad aktivít. Za účelom prezentácie aktivít aj pre širokú verejnosť K projektu bola vytvorená webová stránka- pozrieť si ju môžete tu: https://www.livinginaruralarea.eu 

     • Štvrťročné hodnotenie
      • Štvrťročné hodnotenie

      • Vážení rodičia, máme za sebou 1.štvrťrok školského roka a na pedagogickej rade prebehlo hodnotenie vzdelávacích výdledkov. Väčšina žiakov si zaslúži pochvalu za vzorné plnenie si svojich školských povinností a za dosiahnutie vynikajúcich, či aspoň dobrých výsledkov. Niektorím, však chýbala snaha, alebo ich pracovné nasadenie nebolo dostatočné a tak budú mať šancu na nápravu známok ešte do konca januára. Pri hodnotení bolo udelených niekoľko napomenutí pre výchovné prehrešky, či pre slabý prospech. Tento rok sme, po prvýkrát, oznámenia o uložení výchovného opatrenia posielali elektronicky, takže vám nepríde v papierovej podobe, ale ho nájdete na edupage. 

     • Samotesty
      • Samotesty

      • Milí rodičia- dostali ste samotesty, ktoré slúžia na domáce testovanie. V súčasnej situácii, keď máme niektoré triedy v karanténe a v obci sú potvrdené prípady pozitívnych, odporúčame pretestovať deti v stredu, pred štvrtkovým návratom do školy, aby sme tak zamedzili ďalšiemu prípadnému šíreniu vírusu. O použití testov je rodič povinný školu informovať vždy, po vykonaní testu a to jednoducho cez modul: "Žiadosti/ vyhlásenia".

       Ďakujeme.  

        

      • Deň stromov

      • Dnešný Deň stromov sme strávili medzi stromami v "Orešanskom jedlom lese". Pripevňovali sme k stromom vlastnoručne vyrobené tabuľky s názvami stromov, členovia prírodovedného krúžku, pod vedením p.u.Radvanskej, si pre všetkých pripravili zaujímavé aktivity a nakoniec sme stromy poliali. Pozrite si nový album Deň stromov.

      • Projekt "Orešanský jedlý les"

      • V sobotu 9.10. bola brigáda za obcou.  Cieľom bolo vysadiť ovocné dreviny, typické pre túto oblasť. Na projekte sa podieľala aj naša škola. Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do aktivít a predovšetkým deviatakom, ktorí nielen vytvorili drevené pexeso, ale sa takmer všetci zúčastnili výsadby stromčekov .Pozrite si nový album Projekt "Orešanský jedlý les".

      • 60. výročie školy

      • Prvá zmienka o škole v našej obci je z roku 1543. Veľmi významným medzníkom v histórii školy bol však rok 1961, kedy bola daná do užívania nová budova základnej školy- terajšia budova, v ktorej sa škola nachádza i dnes. Slávnostné otvorenie školy prebehlo 24.9.1961. Pri tejto príležitosti budeme počas roka organizovať viacero aktivít a projektov. Na stránke školy bude celoročne svietiť upravený erb s rokmi fungovania školy.

       Ako riaditeľka školy si želám, aby sa škole a najmä zamestnancom a žiakom v nej, darilo, aby sa v nej dobre cítili a aby každý prichádzal do nej i odchádzal z nej s dobrým pocitom.

      • Krúžky v škole

      • V prílohe nájdete zoznam krúžkov, ktoré škola ponúka na tento školský rok. Veríme, že nám situácia umožní ich realizáciu. V prípade sprísnenia opatrení sa pokúsime pracovať v krúžkoch aj online formou. Prosíme žiakov, aby zahlásili svoj záujem o krúžok pedagógovi, ktorý krúžok povedie a to najneskôr do 24.9.2021.

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • V utorok 14.9.2021 o 16,30 h sa uskutoční stretnutie Rodičovského združenia. Rodičia sa stretnú v triedach a pred samotnou triednou schôdzkou prebehne plenárka, ktorú realizujeme cez školský rozhlas.

       Prosíme rodičov o dodržanie epidemiologických opatrení.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
   • riaditel@skoladoresany.sk
   • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
   • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
   • 37836480
   • 2021630578
   • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje