• Novinky

      • Potvrdenie o návšteve školy

      • Naša škola požiadala o spustenie modulu: Potvrdenie o návšteve školy a týmto vás informujeme o možnosti vytlačiť si Potvrdenie o návšteve školy vášho dieťaťa priamo z edupage, bez osobnej návštevy v škole. Na obrázku vidíte stručný postup. Veríme, že mnhým týmto ušetríme cestu do školskej kancelárie i čas venovaný vybaveniu.

       riaditeľstvo školy

     • Škôlka volá
      • Škôlka volá

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že nástup detí do materskej školy bude 2.9. 2021. Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30 hod.

       Prosíme rodičov o dodržiavanie odporúčaných nariadení  ÚVZ SR:

       • Deti do MŠ treba privádzať do 8,00 hod., pretože po 8.00 hod. sa priestory MŠ uzamykajú .
       • Do priestorov vstupovať s rúškom a dezinfikovať ruky pri vstupe do budovy MŠ.
       • V šatni sa nezdržiavať viac ako 10 min. v 2 metrových odstupoch.

       Rozdelenie detí do tried bude zverejnené dňa 2.9.2020 vo vstupnej chodbe materskej školy.

       Zoznam vecí potrebných do MŠ:

       1. prezuvky (nie šľapky ani kroksy )
       2. pyžamo
       3. náhradné veci do skrinky ( tepláky alebo legíny, tričko, spodné prádlo
       4. 1 ks ochranné rúško
       5. dievčatá vlastný hrebeň
       6. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (odoslať cez edupage prípadne priniesť osobne)

       Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole musia byť označené menom.

       Dávame do pozornosti

       •  Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.
       • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

        Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

        Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

        Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

       • Odkaz na školský semafor

       Dobrá rada:

       Odlúčenie od rodiny je ťažká emočná situácia v živote dieťaťa.
       Niektoré z nich sa však adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre,
       ťažšie je to s adaptáciou rodičov…

       Dajte deťom pocítiť, že ste na ne hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi,
       je tá najúžasnejšia vec.
       Obavu vo vašich očiach mu istotu nedodajú.
       Často sa stáva, že dieťa je 
       pokojné, ale keď zbadá, že rodič je neistý, ba má slzy v očiach, nechápavo sa rozplače.
       Dieťa je istejšie a slobodnejšie, ak má osvojené hygienické návyky a zručnosti pri starostlivosti o svoju osobu / obliekanie, obúvanie, použitie vreckovky, toaletného papiera…/.

       Nerobte už odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé.
       Dôverujte im, určite to zvládnu, pokiaľ ich k tomu slovne povzbudíte.

       Akékoľvek otázky riešte otvorenou komunikáciou s učiteľkami, radi vám odpovedia.

       Tešíme sa na stretnutie s Vami.

       Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
     • Zahájenie školského roka
      • Zahájenie školského roka

      • bude vo štvrtok 2.9.2021

       8,00 h sv. omša v kostole

       8,45 h spoločné zahájenie pred budovou školy (v prípade zlého počasia v KD)

       V tento deň je potrebné nahlásiť triednej učiteľke záujem o ŠKD a obedy a prevziať si zápisné lístky, ktoré je nutné odovzdať triednej v piatok 3.9.

       Už sa na všetkých tešíme.

      • Fungovanie škôl od 2.9.

      • Školy sa od 2. septembra budú riadiť podľa troch hlavných pravidiel:

        Školy sa nebudú zatvárať plošne.

       Test nie je podmienkou na nástup do školy.

       Pri výskyte pozitívnej osoby v triede sa škola riadi podľa aktuálne platných vyhlášok UVZ.

       Bežné základné školy budú mať môžnosť využiť dobrovoľnú možnosť jednorazových kloktacích testov. Škola ich objedná a poskytne ich rodinám na samotestovanie doma.

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR upozornil rodičov v súvislosti s dovolenkovým obdobím na povinnosti, ktoré ukladá vyhláška ÚVZ po príchode zo zahraničia:

        deti nad 12 rokov- povinná 14 dňová karanténa, okrem detí, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19;

        deti pod 12 rokov sa riadia podľa zaočkovanosti svojich rodičov- povinná 14 dňová karanténa platí pre deti, ktorých rodičia nie sú zaočkovaní.

       Pred nástupom do školy i do škôlky (teda 1.9.) je potrebné na stránke školy v časti "Žiadosti/Vyhlásenia" vyplniť tlačivo- Vyhlásenie o bezpríznakovosti (pôvodne o bezinfekčnosti).

       Na obrázkoch je prehľad základných pravidiel:

     • Nové predpisy
      • Nové predpisy

      • Vážení rodičia, v systéme sme vygenerovali predpisy na platby školného v MŠ a ŠKD a tiež na stravu v ŠJ. Platby sme vygenerovali všetkým žiakom, no v prípade, že vaše dieťa nebude navštevovať ŠKD alebo sa nebude stravovať v ŠJ predpis vám bude v septembri, potom ako skompletizujeme všetky prihlášky, zrušený. Nezabudnite, prosím, že, prvé platby je potrebné zrealizovať už v auguste, treba vždy zadať správny variabilný symbol a že na platbu nezabudnete, keď si zadáte trvalý príkaz- 10 opakovaní

      • Dotácia na stravu v ŠJ

      • Vážení rodičia- už sme vás informovali o tom, že dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách na stravné -prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ no zároveň doplnenie výnimky- novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden z rodičov nebude uplatňovať nárok na zvýšený daňový bonus (1,7 násobok sumy daňového bonusu na dieťa od 6-15 rokov). Táto skutočnosť sa podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením. Ak patríte k tým, ktorí by si mohli uplatniť nárok na stravné pre svoje dieťa je potrebné, aby obaja rodičia podali čestné vyhlásenie najneskôr do konca júla 2021 a to priamo ekonómke školy alebo do fialovej schránky na bráne školy. Tlačivo si môžete vytlačiť zo stránky školy (Tlačivá na stiahnutie) a nachádza sa tiež na konci uvedeného článku - kliknite na link a hľadajte- Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

      • Medzinárodné ocenenia

      • Za realizáciu medzinárodných projektov sme, vďaka projektom p.u. Zuzany Dókovej a p.u. Moniky Fusatej, získali medzinárodné ocenenia. 

     • Prijímanie detí do materskej školy
      • Prijímanie detí do materskej školy

      • Vážení rodičia, vydali sme rozhodnutia o prijatí / neprijatí detí do MŠ. Môžete si ich vyzdvihnúť priamo v materskej škole a to denne od 7,00-16,00h do 9.7.2021..

       Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa nebude zatiaľ zriaďovať v MŠ dočasná trieda. Nakoľko je vypísaná výzva na dotáciu na prístavbu MŠ, ktorá by sa realizovala v budúcom roku, zriaďovateľ usúdil, že na obdobie jedného roka by bolo neefektívne robiť náročné organizačné i personálne zmeny.

     • Prihlasovanie na Letnú školu
      • Prihlasovanie na Letnú školu

      • ešte stále funguje a to v časti "Prihlasovanie". Ešte stále sa môžu prihlásiť žiaci 1.-8.ročníka. Letnú školu budeme realizovať v termíne 23.8.-27.8.2021. V rámci tohto týždňa sa pokúsime netradičnými aktivitami, realizovanými väčšinou vonku (na školskom dvore ale aj v lese), žiakov zabaviť a zároveň trochu zopakovať niektoré učivá. Aktivity budú prebiehať od 8,00 do 15,00 h a žiaci budú mať zdarma zabezpečený obed v ŠJ.

      • Prázdninové plány

      • Vážení rodičia, vzhľadom na blížiace sa letné prázdniny vás týmto informujeme o fungovaní ZŠ a MŠ v letných mesiacoch.   MŠ bude fungovať do 9.7. alebo do 16.7. v závislosti od počtu prihlásených detí na jednotlivé týždne. Prihlasovať deti je už možné priamo v MŠ. Prihlásením svojho dieťaťa do MŠ sa zaväzujete uhradiť stravné a školné za júl a to vopred. MŠ bude fungovať v bežnom režime 7:00-16:30.  V ZŠ plánujeme 23.8.- 27.8. zorganizovať "Letnú školu". Aktivita je odporúčaná ministerstvom školstva, no je možné ju organizovať len v auguste. Elektronické prihlasovanie bude spustené v najbližších dňoch. Prihlásiť sa môžu všetci žiaci- teda žiaci 1. aj 2.stupňa. V rámci "Letnej školy" pripravíme pre žiakov množstvo hier, kvízov, aktivity vonku, vychádzky a pod. a pokúsime sa nielen zabaviť, ale i trochu zopakovať učivo, aby bol nástup do školy čo najbezproblémovejší. V rámci Letnej školy budú mať prihlásení žiaci zabezpečené obedy v školskej jedálni. Program bude denne v čase 8:00-15:00.

     • 1.6. MDD
      • 1.6. MDD

      • V rámci dňa detí absolvujú v tomto roku žiaci 1. aj 2. stupňa turistické vychádzky spojené s náučno-zábavnými aktivitami: 

       1.st. - vychádzka Devín - Sandberg, odchod o 8,00h od školy, predpokladaný návrat do 15,00 h

       2.st.- Zlatná na Ostrove - náučný chodník, ekofarma, odchod od školy o 8,00h, predpokladaný návrat do 17,00h

     • Podávanie vyhlásení
      • Podávanie vyhlásení

      • Vážení rodičia, od pondelka 17.5.2021 nie je potrebné podávať Vyhlásenia o bezinfekčnosti každý pondelok. Vyhlásenie podá len rodič, ktorého dieťa nebolo v škole alebo v škôlke  viac ako 3 dni po sebe a to pri návrate do školy, či škôlky.

      • Hollého pamätník

      • Prebehlo školské kolo recitačnej súťaže- výsledky školského kola si môžete pozrieť v sekcii "Úspechy" . Všetkým oceneným blahoželáme. 

      • Farebný týždeň

      • Konečne, po dlhom čase, sme sa stretli v škole všetky triedy a tak sme obnovili tradičnú aktivitu "FAREBNÝ TÝŽDEŇ"

       Fotky sú už vo fotoalbume.

     • Zápis do MŠ
      • Zápis do MŠ

      • pre škol. rok 2021/2022 

       V časti "Elektroniká prihláška" tu na stránke bol pridaný aj formulár na prihlasovanie detí do MŠ- podrobnejšie informácie k postupu nájdete na podstránke - "Materská škola". Dôležitá zmena platná od tohto roka: dieťa, ktoré k 31.8.2021 dosiahne 5 rokov musí nastúpiť na povinné predprimárne vzdelávanie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
   • riaditel@skoladoresany.sk
   • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
   • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
   • 37836480
   • 2021630578
   • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje