• Novinky

      • Zmena pravidiel

      • Po prázdninách budú školy fungovať podľa nových pravidiel - zanikne "triedna karanténa", žiaci v rámci triedy nebudú musieť nosiť rúško (rúško budú používať iba v spoločných priestoroch)... ďalšie opatrenia nižšie.

       Napriek zmenám zostáva aj naďalej povinnosť podávania "Vyhlásenia o bezpríznakovosti" vždy ak je neprítomnosť žiaka v škole viac ako 2 dni- nezabudnite podať vyhlásenie na konci prázdnin.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    • riaditel@skoladoresany.sk
    • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
    • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
    • 37836480
    • 2021630578
    • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje