• Novinky

     • Polročné hodnotenie
      • Polročné hodnotenie

      • 31.1. končí prvý polrok školského roka. Výslednú známku v jednotlivých predmetoch vidíte v časti "Známky! už dnes. Oficiálne polročné hodnotenie budeme realizovať tak, ako v minulom školskom roku, zaslaním elektronického výpisu známok. Tento výpis si budete môcť pozrieť, príp. stiahnuť i vytlačiť, na edupage a to od 31.1. Všetkým, ktorí dosiahli výborné výsledky, blahoželáme a každému, komu sa nedarilo podľa predstáv, držíme palce do druhého polroka.

     • Škola v prírode
      • Škola v prírode

      • Na základe momentálne nastavených opatrení a povolenia Ministerstva školstva je možné v tomto škol. roku organizovať Školu v prírode. Svoje dieťa môžete prihlásiť elektronicky, v časti "Prihlasovanie". Prihlásiť sa môžu žiaci všetkých ročníkov. Na základe vysokého počtu prihlásených Školu v prírode budeme organizovať no v zmenenom termíne -konečný termín:20.6.-24.6.2022

       -miesto pobytu- Nový Smokovec- Vysoké Tatry

       -cena pobytu- 130 € (žiaci ročníkov 1.-4. len 30€)

       -záloha- 30 € (priniesť do 15.2.)

     • Samotesty
      • Samotesty

      • Pre žiakov školy sme zabezpečili ďalšie samotesty na COVID-19. Pre zjednodušenie a úrýchlenie distribúcie vydáme samotesty aj prostredníctvom žiakov, ale len na základe potvrdenia rodičom. Prosíme rodičov, aby na edupage, v časti "Prihlasovanie" potvrdili prevzatie samotestov a my ich následne odovzdáme žiakovi. V prípade súrodencov je potrebné zakliknúť prevzatie za každé dieťa zvlášť. Dúfame, že toto zjednodušenie privítate. Samotesty máme pre všetkých žiakov (aj tých, čo v minulosti nemali záujem). Odporúčame samotesty použiť vždy, keď má žiak nejaké príznaky ochorenia alebo ak bol v kontakte s niekým pozitívnym na Covid. O použití testu by mal rodič informovať školu cez "Žiadosti/Vyhlásenia".

      • Zahájenie prevádzky

      • Riaditeľstvo školy oznamuje, že prevádzka ZŠ i MŠ sa v pondelok 10.1.2022 obnovuje. Pravidlá fungovania sú rovnaké ako pred Vianočnými prázdninami. V tejto súvislosti si dovoľujeme pripomenúť, že:

       -je potrebné za každé dieťa ZŠ i MŠ podať na stránke školy "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" (ideálne v nedeľu)

       -odporúčame deti pred nástupom do školy otestovať Ag samotestami

       -v prípade pozitívneho výsledku testu, príp. ak má dieťa príznaky ochorenia (teplota, nádcha, kašeľ) nechať dieťa doma a informovať o tom triednu učiteľku

       -ak dieťa do školy či škôlky v pondelok nenastúpi, nezabudnúť ho odhlásiť zo stravy u vedúcej ŠJ

       Ďakujeme, že ste zodpovední. Na všetkých sa už tešíme.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    • riaditel@skoladoresany.sk
    • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
    • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
    • 37836480
    • 2021630578
    • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje