• Novinky

      • Dištančná výučba od 1.12.

      • Vážení rodičia- Oficiálnym rozhodnutím RUVZ Trnava zahajujeme 1.12.2021 v ročníkoch 5.-9. dištančné vyučovanie. Tu je niekoľko základných pravidiel ako budeme fungovať:

       -vyučovanie bude prebiehať podľa bežného rozvrhu

       -žiaci sa budú na hodiny pripájať po prihlásení žiackymi prihlasovacími údajmi na edupage priamo cez svoje hodiny

       -každá vyučovacia hodina začne presne v čase ako podľa školského zvonenia

       -účasť na hodinách je povinná- v prípade neúčasti je potrebné o tom vopred vyučujúceho informovať alebo aspoň sa dodatočne ospravedlniť

       Keďže to nie je prvýkrát, čo budeme vyučovať online, verím, že to spoločnými silami bez problémov zvládneme.

       V prípade akýchkoľvek otázok či problémov komunikujte so svojou triednou učiteľkou /učiteľom .

       V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme informovať.

      • Aktuálne opatrenia

      • V snahe vytvoriť v škole čo najbezpečnejšie prostredie pristupujeme od budúceho týždňa k nasledovným úpravám tak, aby sa žiaci jednotlivých tried nepremiešavali: *hodiny telesnej výchovy na 2.stupni budeme realizovať po triedach (nie v skupinách chlapci-dievčatá) *pozastavujeme činnosť krúžkov, v ktorých sa spájajú žiaci viacerých tried (niektoré budú realizované online)  *v ŠKD vytvoríme oddelenia po triedach- teda každá trieda jednotlivoZároveň vás prosíme, aby ste čas pobytu vášho dieťaťa v ŠKD, v najbližších týždňoch, skrátili na nutné minimum. Ak chodí vaše dieťa domov z družiny samé, nové časy odchodu oznámte, prosím, vychovávateľke v ŠKD.

     • ERASMUS projekt
      • ERASMUS projekt

      • V našej škole sa už 3.rok realizuje medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus+. Pod vedením p.u. Moniky Fusatej a p.u. Kataríny Ondrášikovej realizovali naši žiaci (prevažne deviataci) už rad aktivít. Za účelom prezentácie aktivít aj pre širokú verejnosť K projektu bola vytvorená webová stránka- pozrieť si ju môžete tu: https://www.livinginaruralarea.eu 

     • Štvrťročné hodnotenie
      • Štvrťročné hodnotenie

      • Vážení rodičia, máme za sebou 1.štvrťrok školského roka a na pedagogickej rade prebehlo hodnotenie vzdelávacích výdledkov. Väčšina žiakov si zaslúži pochvalu za vzorné plnenie si svojich školských povinností a za dosiahnutie vynikajúcich, či aspoň dobrých výsledkov. Niektorím, však chýbala snaha, alebo ich pracovné nasadenie nebolo dostatočné a tak budú mať šancu na nápravu známok ešte do konca januára. Pri hodnotení bolo udelených niekoľko napomenutí pre výchovné prehrešky, či pre slabý prospech. Tento rok sme, po prvýkrát, oznámenia o uložení výchovného opatrenia posielali elektronicky, takže vám nepríde v papierovej podobe, ale ho nájdete na edupage. 

     • Samotesty
      • Samotesty

      • Milí rodičia- dostali ste samotesty, ktoré slúžia na domáce testovanie. V súčasnej situácii, keď máme niektoré triedy v karanténe a v obci sú potvrdené prípady pozitívnych, odporúčame pretestovať deti v stredu, pred štvrtkovým návratom do školy, aby sme tak zamedzili ďalšiemu prípadnému šíreniu vírusu. O použití testov je rodič povinný školu informovať vždy, po vykonaní testu a to jednoducho cez modul: "Žiadosti/ vyhlásenia".

       Ďakujeme.  

        

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    • riaditel@skoladoresany.sk
    • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
    • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
    • 37836480
    • 2021630578
    • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje