• Novinky

      • 60. výročie školy

      • Prvá zmienka o škole v našej obci je z roku 1543. Veľmi významným medzníkom v histórii školy bol však rok 1961, kedy bola daná do užívania nová budova základnej školy- terajšia budova, v ktorej sa škola nachádza i dnes. Slávnostné otvorenie školy prebehlo 24.9.1961. Pri tejto príležitosti budeme počas roka organizovať viacero aktivít a projektov. Na stránke školy bude celoročne svietiť upravený erb s rokmi fungovania školy.

       Ako riaditeľka školy si želám, aby sa škole a najmä zamestnancom a žiakom v nej, darilo, aby sa v nej dobre cítili a aby každý prichádzal do nej i odchádzal z nej s dobrým pocitom.

      • Krúžky v škole

      • V prílohe nájdete zoznam krúžkov, ktoré škola ponúka na tento školský rok. Veríme, že nám situácia umožní ich realizáciu. V prípade sprísnenia opatrení sa pokúsime pracovať v krúžkoch aj online formou. Prosíme žiakov, aby zahlásili svoj záujem o krúžok pedagógovi, ktorý krúžok povedie a to najneskôr do 24.9.2021.

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • V utorok 14.9.2021 o 16,30 h sa uskutoční stretnutie Rodičovského združenia. Rodičia sa stretnú v triedach a pred samotnou triednou schôdzkou prebehne plenárka, ktorú realizujeme cez školský rozhlas.

       Prosíme rodičov o dodržanie epidemiologických opatrení.

      • Potvrdenie o návšteve školy

      • Naša škola požiadala o spustenie modulu: Potvrdenie o návšteve školy a týmto vás informujeme o možnosti vytlačiť si Potvrdenie o návšteve školy vášho dieťaťa priamo z edupage, bez osobnej návštevy v škole. Na obrázku vidíte stručný postup. Veríme, že mnhým týmto ušetríme cestu do školskej kancelárie i čas venovaný vybaveniu.

       riaditeľstvo školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    • riaditel@skoladoresany.sk
    • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
    • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
    • 37836480
    • 2021630578
    • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje