• Novinky

     • Škôlka volá
      • Škôlka volá

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že nástup detí do materskej školy bude 2.9. 2021. Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30 hod.

       Prosíme rodičov o dodržiavanie odporúčaných nariadení  ÚVZ SR:

       • Deti do MŠ treba privádzať do 8,00 hod., pretože po 8.00 hod. sa priestory MŠ uzamykajú .
       • Do priestorov vstupovať s rúškom a dezinfikovať ruky pri vstupe do budovy MŠ.
       • V šatni sa nezdržiavať viac ako 10 min. v 2 metrových odstupoch.

       Rozdelenie detí do tried bude zverejnené dňa 2.9.2020 vo vstupnej chodbe materskej školy.

       Zoznam vecí potrebných do MŠ:

       1. prezuvky (nie šľapky ani kroksy )
       2. pyžamo
       3. náhradné veci do skrinky ( tepláky alebo legíny, tričko, spodné prádlo
       4. 1 ks ochranné rúško
       5. dievčatá vlastný hrebeň
       6. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (odoslať cez edupage prípadne priniesť osobne)

       Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole musia byť označené menom.

       Dávame do pozornosti

       •  Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.
       • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

        Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

        Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

        Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

       • Odkaz na školský semafor

       Dobrá rada:

       Odlúčenie od rodiny je ťažká emočná situácia v živote dieťaťa.
       Niektoré z nich sa však adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre,
       ťažšie je to s adaptáciou rodičov…

       Dajte deťom pocítiť, že ste na ne hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi,
       je tá najúžasnejšia vec.
       Obavu vo vašich očiach mu istotu nedodajú.
       Často sa stáva, že dieťa je 
       pokojné, ale keď zbadá, že rodič je neistý, ba má slzy v očiach, nechápavo sa rozplače.
       Dieťa je istejšie a slobodnejšie, ak má osvojené hygienické návyky a zručnosti pri starostlivosti o svoju osobu / obliekanie, obúvanie, použitie vreckovky, toaletného papiera…/.

       Nerobte už odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé.
       Dôverujte im, určite to zvládnu, pokiaľ ich k tomu slovne povzbudíte.

       Akékoľvek otázky riešte otvorenou komunikáciou s učiteľkami, radi vám odpovedia.

       Tešíme sa na stretnutie s Vami.

       Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
     • Zahájenie školského roka
      • Zahájenie školského roka

      • bude vo štvrtok 2.9.2021

       8,00 h sv. omša v kostole

       8,45 h spoločné zahájenie pred budovou školy (v prípade zlého počasia v KD)

       V tento deň je potrebné nahlásiť triednej učiteľke záujem o ŠKD a obedy a prevziať si zápisné lístky, ktoré je nutné odovzdať triednej v piatok 3.9.

       Už sa na všetkých tešíme.

      • Fungovanie škôl od 2.9.

      • Školy sa od 2. septembra budú riadiť podľa troch hlavných pravidiel:

        Školy sa nebudú zatvárať plošne.

       Test nie je podmienkou na nástup do školy.

       Pri výskyte pozitívnej osoby v triede sa škola riadi podľa aktuálne platných vyhlášok UVZ.

       Bežné základné školy budú mať môžnosť využiť dobrovoľnú možnosť jednorazových kloktacích testov. Škola ich objedná a poskytne ich rodinám na samotestovanie doma.

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR upozornil rodičov v súvislosti s dovolenkovým obdobím na povinnosti, ktoré ukladá vyhláška ÚVZ po príchode zo zahraničia:

        deti nad 12 rokov- povinná 14 dňová karanténa, okrem detí, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19;

        deti pod 12 rokov sa riadia podľa zaočkovanosti svojich rodičov- povinná 14 dňová karanténa platí pre deti, ktorých rodičia nie sú zaočkovaní.

       Pred nástupom do školy i do škôlky (teda 1.9.) je potrebné na stránke školy v časti "Žiadosti/Vyhlásenia" vyplniť tlačivo- Vyhlásenie o bezpríznakovosti (pôvodne o bezinfekčnosti).

       Na obrázkoch je prehľad základných pravidiel:

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    • riaditel@skoladoresany.sk
    • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
    • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
    • 37836480
    • 2021630578
    • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje