• Novinky

      • Farebný týždeň

      • Konečne, po dlhom čase, sme sa stretli v škole všetky triedy a tak sme obnovili tradičnú aktivitu "FAREBNÝ TÝŽDEŇ"

       Fotky sú už vo fotoalbume.

     • Zápis do MŠ
      • Zápis do MŠ

      • pre škol. rok 2021/2022 

       V časti "Elektroniká prihláška" tu na stránke bol pridaný aj formulár na prihlasovanie detí do MŠ- podrobnejšie informácie k postupu nájdete na podstránke - "Materská škola". Dôležitá zmena platná od tohto roka: dieťa, ktoré k 31.8.2021 dosiahne 5 rokov musí nastúpiť na povinné predprimárne vzdelávanie.

      • Fungovanie školy od 26.4.

      • Trnava je "červená" a tak od pondelka 26.4. nastupujú do školy aj všetci žiaci 2.stupňa, teda k ôsmakom a deviatakom sa pridajú aj žiaci 5.,6. a 7.ročníka- už sa na všetkých tešíme.

       Pripomíname že:

       -pri nástupe sa musí každý žiak spolu s jedným rodičom preukázať negatívnym COVID testom (žiaci, ktorí neabsolvovali kloktací test absolvujú s rodičmi antigénový test v obci)

       - v nedeľu je potrebné vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti, kde sa dajú kópie testov vložiť (v opačnom prípade musí rodič priniesť testy k nahliadnutiu)

     • Návrat žiakov 2.stupňa
      • Návrat žiakov 2.stupňa

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva https://www.minedu.sk/26903-sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-19-4-2021/ bude od pondelka 19.4.2021 obnovené prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 8. a 9.ročníka. Podmienkou nástupu žiaka do školy je podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR 132/2021 a nariadenia Vlády SR 160/2021  7 - dňový negatívny PCR (kloktací) alebo antigénový test  žiaka II. stupňa a negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu  alebo potvrdenie o výnimke. Pred nástupom (ideálne v nedeľu) je potrebné vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti- elektronicky cez edupage (kam môžete priamo vložiť odfotené výsledky testov žiaka i rodiča- v opačnom prípade ich musí žiak priniesť v pondelok ráno k nahliadnutiu). Žiak, ktorý do školy nenastúpi z dôvodu neotestovania (seba či rodiča), si SÁM zabezpečuje informácie o učive a úlohách. Rodič je povinný nahlásiť skutočnosť triednemu učiteľovi vopred pred nástupom.

       Pri nástupe žiakov 2.stupňa do školy sa budeme zameriavať na postupnú adaptáciu a postupovať v zmysle metodického usmernenia. Žiaci budú mať denne 5 vyučovacích hodín. Po vyučovaní pôjdu prihlásení žiaci na obed a ostatní domov. Všetci žiaci, ktorí chodili na obedy, sú automaticky na obedy prihlásení, odhlasovanie rieši každý rodič za svoje dieťa s vedúcou ŠJ.V tomto skrátenom režime budeme fungovať do konca apríla.

       Žiaci 5.-7. ročníka sa naďalej vzdelávajú dištančne, no od pondelka 19.4. podľa riadneho rozvrhu. Do školy, podľa rozhodnutia ministra a s ohľadom na COVID automat, pravdepodobne nastúpia v pondelok 26.04.2021. Budú pre nich platiť rovnaké pravidlá.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    • riaditel@skoladoresany.sk
    • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
    • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
    • 37836480
    • 2021630578
    • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje