• Novinky

     • Zápisy do ZŠ i MŠ
      • Zápisy do ZŠ i MŠ

      • Zápis do 1.ročníka ZŠ sa zo zákona koná každoročne v apríli- elektronická prihláška na stránke školy je prístupná už teraz, ak epidemiologická situácia a predpisy dovolia tak sa uskutoční aj v škole- nateraz je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku a to do 15.4. 2021, o ďalšom postupe budeme včas informovať

       Zápis do MŠ sa zo zákona každoročne uskutočňuje v máji- formulár elektronickej prihlášky pre MŠ bude na stránke školy prístupný od 1.5. - 30.5.2021 (nevypĺňajte, prosím skôr, počkajte na spustenie formuláru pre MŠ)

       Od 1.1.2021 platia pre zápisy niektoré nové pravidlá:

       -pre deti, ktoré dosiahnu k 31.8.2021 5 rokov je predprimárne vzdelávanie povinné- teda musia nastúpiť do MŠ

       -zanikol akt "odkladu školskej dochádzky", riaditeľ školy však môže na základe vyjadrenia CPPPaP a všeobecného detského lekára rozhodnúť o poračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania

        

        

     • Dôležité upozornenie
      • Dôležité upozornenie

      • Vážení rodičia... nakoľko podmienkou vstupu dieťaťa do MŠ či žiaka do ZŠ je negatívny výsledok COVID testu nie starší ako sedem dní je potrebné tento víkend opätovne vyplniť elektronické vyhlásenie o bezinfekčnosti a predložiť výsledok testu z tohto víkendu, ktorý je možné vložiť priamo do vyhlásenia príp. ho fyzicky ukázať v pondelok ráno pri vstupe do školy či škôlky... a to bez ohľadu na to, či vaše dieťa v uplynulom týždni do ZŠ a MŠ chodilo, alebo nie.

     • ...za vašu priazeň
      • ...za vašu priazeň

      • Vážení rodičia a priatelia našej školy či škôlky... po roku je tu opäť čas daňových priznaní. Uplynulý rok bol pre všetkých náročný a pre mnohých z vás určite aj po finančnej stránke. Napriek tomu, alebo možno práve preto, by nás potešila vaša podpora v podobe odovzdaných 2% z daní v prospech našej ZŠ s MŠ. Vaše 2% znamenajú pre nás nielen finančnú podporu, no vnímame to ako prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Darovať 2% nie je vašou povinnosťou, ale Vaším právom, využite teda možnosť rozhodnúť o Vašich 2% pre Vaše deti, budete mať prehľad, na čo boli financie využité. 

       Postup podania vyhlásenia nájdete po kliknutí na link: 

        

      • Fungovanie MŠ a ZŠ od 8.3.- stanovisko zriaďovateľa

      • S prihliadnutím na uznesenie vlády, rozhodnutie ministerstva školstva, odporúčania RÚVZ a pomerne priaznivú epidemiologickú situáciu v obci, zriaďovateľ rozhodol nasledovne: od 8.3.2021 sa obnovuje prevádzka MŠ a 1. a 2. ročníka ZŠ (bez podmienky zamestnania oboch rodičov) - podmienkou bude negatívny COVID test jedného z rodičov z posledného víkendu. Pred nástupom dieťaťa do MŠ aj ZŠ je potrebné vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti a to elektronicky na stránke školy, (Žiadosti/Vyhlásenia) ideálne už vopred cez víkend. Potvrdenie o negatívnom teste je možné pripojiť priamo k Vyhláseniu o bezinfekčnosti, alebo sa ním rodič osobne preukáže pri vstupe do MŠ či ZŠ. Nástup dieťaťa do školy závisí od rozhodnutia rodičov. V prípade, že vaše dieťa do MŠ či ZŠ nenastúpi je na zodpovednosti rodičov odhlásiť ho zo stravy v ŠJ. Fungovať bude aj ŠKD, no žiadame rodičov, aby pobyt svojho dieťaťa obmedzili len na nutnú dobu.

       Podľa ďalšieho vývoja situácie a nových usmernení vlády zváži zriaďovateľ obnovenie vyučovania v škole od 15.3. i pre žiakov 3. a 4. ročníka.

       Nachádzame sa v komplikovanej situácii, kedy sa celoslovenské výsledky nezlepšujú, usmernenia sa menia temer denne a my sa snažíme robiť čo najlepšie rozhodnutia-   ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

        

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    • riaditel@skoladoresany.sk
    • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
    • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
    • 37836480
    • 2021630578
    • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje