• Novinky

      • Polročné výpisy známok

      • Vážení rodičia, milí žiaci- v priebehu dnešného dňa vám budú v elektronickej žiackej knižke pribúdať známky na vysvedčení za 1.polrok. Následne vám v pondelok 22.2. pribudne na edupage správa o tom, že bol žiakovi vygenerovaný výpis polročného hodnotenia- po rozkliknutí správy budete mať možnosť si súhrnné hodnotenie stiahnuť príp. aj vytlačiť. prosíme, aby ste výpis podpísali, aby sme mali spätnú väzbu, že ste ho obdržali. Nezabudnite svoje deti za výborné výsledky pochváliť a ak výsledky neboli úplne podľa vašich predstáv, tak povzbudiť.🙂

     • Polročné hodnotenie
      • Polročné hodnotenie

      • Vážení rodičia, milí žiaci- v januári sme vás informovali o posunutí polročného hodnotenia na koniec februára. V období dinštančného vzdelávania sme chceli dať každému šancu na získanie dostatočného množstva známok prípadne ich vylepšenie. Do ake miery to žiaci využijú, bolo len na nich. Žiaľ, aj napriek poskytnutej možnosti a snahe pedagógov, to niektorí nevyužili v dostatočnej miere. Priestor na korekciu známok už bude až v 2.polroku. Elektronické polročné výpisy známok zašleme všetkým rodičom cez edupage. Blahoželám všetkým, ktorí dosiahli výsledky podľa svojich predstáv a ostatným želám veľa úspechov v 2.polroku. Zároveň by som chcela vyjadriť pochvalu všetkým žiakom, ktorí okrem vzorného plnenia si povinností sa aktívne zapájali do rôznych olympiád a súťaží a tak vzorne reprezentovali našu školu na verejnosti (prehľad nájdete v sekcii "Úspechy"). Chcela by som týmto vysloviť poďakovanie aj všetkým rodičom, ktorí popri svojich pracovných povinnostiach venovali pozornosť aj vzdelávaniu svojich detí. 

       Verím, že sa čoskoro uvidíme v škole.       riaditeľka školy

     • Aktuálne informácie k otváraniu škôl
      • Aktuálne informácie k otváraniu škôl

      • Milí rodičia- vedenie školy sa týmto ospravedlňuje za to, že vás o dôležitých zmenách informujeme až teraz počas víkendu a na poslednú chvíľu, ale až do včerajšieho večera nebolo vládou vydané oficiálne a záväzne platné uznesenie vlády SR. Napriek tomu, že na základe doterajších usmernení a vyhlásení ministra školstva mali byť od 8.2. znovuotvorené školy, uznesením vlády sa ustanovilo, že sa v okresoch s najhoršou epidemiologickou situáciou teda v "čiernych" okresoch, školy neotvoria. Keďže okres Trnava sa, podľa vládou schváleného COVID automatu, nachádza v čiernej fáze,  tak v našej škole od 8.2. nebude možné obnoviť prezečné vzdelávanie ani pre ročníky 1.-4. tak, ako sme plánovali. Na základe rozhodnutia RUVZ Trnava, ktorým je zakázaná prevádzka vo všetkých predškolských i školských zariadeniach v okrese, bude až do odvolania ZŠ i MŠ v Dolných Orešanoch zatvorená. V ZŠ pokračujeme v dištančnej forme výučby, tak ako doteraz. Vážime si vašu trpezlivosť a pochopenie, no v tejto situácii niektoré rozhodnutia nie sú v našich rukách.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    • riaditel@skoladoresany.sk
    • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
    • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
    • 37836480
    • 2021630578
    • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje