• Novinky

      • Vstup do ALFa

      • Milí rodičia a žiaci- nakoľko počas dištančnej formy vzdelávania budeme možno intenzívnejšie využívať ALF testy na prácu doma, pripomíname spôsob prihlasovania:

       1.kliknúť na ALF (v sterde tejto stránky)- 2. kód školy: zsdoresany (viď obrázok) Štrat - 3. nick študenta je meno.priezvisko žiaka (napr. jozef.mrkvicka) - 4. Prihlásenie

     • Online aj na 1.stupni
      • Online aj na 1.stupni

      • Od pondelka 11.1.2021 bude aj v ročníkoch1.-4.prebiehať vyučovanie online formou. V tomto týždni bude mať každá trieda denne 2 vučovacie hodiny- prednostne M a SJL. Každá hodina začne vždy o celej hodine- 1.hodina o 9,00 hod. a 2.hodina o 10,00 hod. Prestávka medzi hodinami bude slúžiť na to, aby sa deti mohli občerstviť, ísť na toaletu či pripraviť si veci, aby počas hodín neodbiehali od počítačov. Vyučovanie bude prebiehať podľa pokynov triednych učiteľov. Na precvičovanie učiva budú okrem online hodín slúžiť aj úlohy zadávané ako domáce úlohy cez edupage a ALF testy.  O fungovaní od 18.1. vás budeme včas informovať.

      • Nové predpisy platieb

      • Vážení rodičia, žiakom 1. aj 2.stupňa sme vygenerovali platbu za stravu za 2.polrok- nakoľko neprišlo zatiaľ k zrušeniu štátnej dotácie, tak aj za 2.polrok budete platiť len jednorazový poplatok 20 €. Prosíme o dodržanie termínu pre platbu a to do 18.1.2021. Ďakujeme.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    • riaditel@skoladoresany.sk
    • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
    • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
    • 37836480
    • 2021630578
    • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje