• Novinky

     • Venujte pozornosť týmto pravidlám
      • Venujte pozornosť týmto pravidlám

      • Milí školáci, milí rodičia..... začiatok školského roka sme zvládli a vcelku bez problémov sme sa rozbehli. Treba však stále dodržiavať určité pravidlá- tu je niekoľko základných:

       -v prípade, že ži ak nie je v škole 3 a viac dní (vrátane víkendu) , tak je pri návrate povinný priniesť vyplnené tlačivo- Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti (vytlačíte si ho  tu: vyhlásenie o bezinfekčnosti  , alebo si ho vypýtyte od triedneho učiteľa) 

       -rodič môže ospravedlniť dieťa na 4 dni ( aj bez návštevy lekára) pri vymeškaní 5 a viac dní je potrebné priniesť potvrdenie lekára

       -do budovy školy treba prichádzať v rúškach

       • ráno budú žiaci 1.stupňa čakávať pred školou a žiaci 2.stupňa za školou a to v skupinách po triedach

       • pri vstupe sa budú žiaci riadiť pokynmi dozorujúceho pedagóga, prebehne dezinfekcia rúk a námatkové meranie teploty

       • žiaci budú musieť rúška na tvári používať v spoločných priestoroch školy, žiaci 2.stupňa aj v triedach (bolo by dobré, aby každý mal viac rúšok)

       • vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, no budeme sa snažiť čo najviac využívať i vonkajšie priestory

       • ŠKD bude fungovať v bežnom režime (po oddeleniach) - 1.oddelenie 1.+3.ročník, 2.oddelenie 2.+4.ročník

       • rodičia budú mať dočasne zakázaný vstup do budovy školy- spôsob preberania detí z ŠKD vám vysvetlí triedna učiteľka

       • akékoľvek ďalšie otázky adresujte triednemu učiteľovi/učiteľke

       Už sa na všetkých žiakov tešíme.

     • Prihlasovanie do ŠKD
      • Prihlasovanie do ŠKD

      • Milí rodičia žiakov 1.-4. ročníka, bolo vytvorené nové elektronické prihlasovanie- Prihlasovanie do ŠKD. Nájdete ho po prihlásení sa do edupage na úvodnej stránke (tak ako bolo prihlasovanie na NV/EV). Prosím o vyplnenie čo najskôr, aby sme vedeli vytvoriť oddelenia ŠKD... je to spustené do 28.8. doobeda.

       Ďakujem.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    • riaditel@skoladoresany.sk
    • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
    • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
    • 37836480
    • 2021630578
    • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje