Navigácia

šk.r. 2017/2018 šk.r. 2016/2017 šk.r.2015 / 2016 šk.r. 2014/2015 šk.r. 2013/2014

Výsledky súťaží

šk.r. 2017/2018

 

 

Geografická olympiáda 

krajské kolo

1.miesto - Igor Dobšovič (7.r.)

*******************************************************************

Florbalový turnaj dievčat

2.miesto - ZŠ s MŠ Dolné Orešany

družstvo tvorili: Katarína Belicová, Lenka Švončinárová, Martina Mondeková, Janka Mondeková, Janka Belicová, Nina Magdolenová, Táňa Magdolenová, Nna Hájičková, Julka Bezručková

************************************************************************

Vitajte v našom regióne - prezentácia regiónu

celoslovenská súťaž, Bratislava 22.3.2018

reprezentovali nás: Šimon Jakubčík, Rudolf Holekši, Viktória Bendíková, Tatiana Magdolenová 

Ďakujeme za šírenie dobrého mena školy.

 

***************************************************************************

Pytagoriáda

okresné kolo v Trnave

- reprezentovali nás:

kategória P4 .............. .Dávid Dobšovič - 6.miesto

kategória P5 ...............Veronika Jurásková - 11.miesto

kategória P7 ............... Igor Dobšovič

********************************************************************************

Hollého pamätník

školské kolo

 

                                          1.kategória                       2.kategória                             3.kategória

poézia -1.miesto                David Dobšovič             Magdaléna Vavrová                Lukáš Vavro

            2.miesto               Jakub Hladký                   Dominik Križan                  Kristína Baranyovszká

           3.miesto               Eliška Vargová                     Patrik Varga                            

                                     Martin Ružarovský                Marek Holekši

 

próza- 1.miesto                                                      Lucia Wink                        Barbora Popovičová

          2.miesto                                                     Štefan Moravčík                       Sebastián Zigo

          3.miesto                                                      Táňa Gergelová

      Blahoželáme

**************************************************************************

Dejepisná olympiáda

okresné kolo v Trnave

 

ketgória D - 5.miesto - Marek Dobšovič..... úspešný riešiteľ

                  11.miesto - Rudolf Holekši

kategória C - 10.miesto- Eva Gergelová

Blahoželáme.

*********************************************************************

Geografická olympiáda

 okresné kolo v Trnave

kategória 5.+ 6.r. - 9. miesto- Veronika Jurásková

                            10.miesto- Marek Holekši

 

kategória 7.+ 8 r. - 1.miesto- Igor Dobšovič ...........  BLAHOŽELÁME

                            18.miesto- Dominik Šaradín

 

kategória 8. + 9.r. - 10.miesto- Šimon Jakubčík

Ďakujeme za reprezentáciu školy.

******************************************************************************

Olympiáda v slovenskom jazyku

krajské kolo

Eva Gergelová - 6.miesto

********************************************************************************

Geografická olympiáda

školské kolo

kategória 5. - Veronika Jurásková - 1.miesto- postup do okresného kola

                      Nikolas Čechovič - 2. miesto

                     Marekk Holekši - 3.miesto

                     Lucia Wink- úspečná riešiteľka

                     Dominik Križan - úspešný riešiteľ

 

kategória 6.-7. - Igor Dobšovič - 1.miesto - postup do okresného kola

                         Dominik Šaradín - 2.miesto

 

kategória 8.-9. - Šimon Jakubčík - 1.miesto - postup do okresného kola

                         Lukáš Vavro - 2.miesto

                         Rudolf Holekši - 3.miesto

*****************************************************************************

Majstrovstvá v stolnom tenise

okresné kolo

3.miesto - družstvo ZŠ Dolné Orešany

**************************************************************************

Olympiáda v anglickom jazyku

školské kolo

1.miesto - Samuel Krupanský - postupuje do okresného kola

 

 

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  • 033/5582109 škola

    0948 486801 riaditeľka

    0901 705246 školská jedáleň

    0948 152059 materská škola

Projekty