Navigácia

šk.r. 2017/2018 šk.r. 2016/2017 šk.r.2015 / 2016 šk.r. 2014/2015 šk.r. 2013/2014

Výsledky súťaží

šk.r. 2017/2018

 

ZOOlympiáda - celoslovenská sôťaž- Bojnice

2.miesto- Nelka Zuzčáková (3.r.)

4.miesto- Olívia Frohlichová (3.r.), Dominik Pastva (2.r.)

Blahoželáme

**********************************************************************

Atletika - okresné kolo Trnava

Našu školu reprezentovali : Belicová Jana, Belicová Katarína, Belica Ján, Bezručková Júlia, Čechovič Nikolas,                                               Dobšovič Pavol, Jakubčík Šimon, Magdolenová Tatiana, Mondeková Janka,                                                         Moravčík Martin, Moravčík Štefan

Viacerí boli len na krok od umiestnenia. Ďakujeme za reprezentáciu.

***********************************************************************

Slávik Slovenska

reprezentovali nás: Alexandra Čmaradová a Vanda Zigová 

     

********************************************************************

Geografická olympiáda 

krajské kolo

1.miesto - Igor Dobšovič (7.r.)

Srdečne blahoželáme.

*******************************************************************

Florbalový turnaj dievčat

2.miesto - ZŠ s MŠ Dolné Orešany

družstvo tvorili: Katarína Belicová, Lenka Švončinárová, Martina Mondeková, Janka Mondeková, Janka Belicová, Nina Magdolenová, Táňa Magdolenová, Nna Hájičková, Julka Bezručková

************************************************************************

Vitajte v našom regióne - prezentácia regiónu

celoslovenská súťaž, Bratislava 22.3.2018

reprezentovali nás: Šimon Jakubčík, Rudolf Holekši, Viktória Bendíková, Tatiana Magdolenová 

Ďakujeme za šírenie dobrého mena školy.

 

***************************************************************************

Pytagoriáda

okresné kolo v Trnave

- reprezentovali nás:

kategória P4 .............. .Dávid Dobšovič - 6.miesto

kategória P5 ...............Veronika Jurásková - 11.miesto

kategória P7 ............... Igor Dobšovič

********************************************************************************

Hollého pamätník

školské kolo

 

                                          1.kategória                       2.kategória                             3.kategória

poézia -1.miesto                David Dobšovič             Magdaléna Vavrová                Lukáš Vavro

            2.miesto               Jakub Hladký                   Dominik Križan                  Kristína Baranyovszká

           3.miesto               Eliška Vargová                     Patrik Varga                            

                                     Martin Ružarovský                Marek Holekši

 

próza- 1.miesto                                                      Lucia Wink                        Barbora Popovičová

          2.miesto                                                     Štefan Moravčík                       Sebastián Zigo

          3.miesto                                                      Táňa Gergelová

      Blahoželáme

**************************************************************************

Dejepisná olympiáda

okresné kolo v Trnave

 

ketgória D - 5.miesto - Marek Dobšovič..... úspešný riešiteľ

                  11.miesto - Rudolf Holekši

kategória C - 10.miesto- Eva Gergelová

Blahoželáme.

*********************************************************************

Geografická olympiáda

 okresné kolo v Trnave

kategória 5.+ 6.r. - 9. miesto- Veronika Jurásková

                            10.miesto- Marek Holekši

 

kategória 7.+ 8 r. - 1.miesto- Igor Dobšovič ...........  BLAHOŽELÁME

                            18.miesto- Dominik Šaradín

 

kategória 8. + 9.r. - 10.miesto- Šimon Jakubčík

Ďakujeme za reprezentáciu školy.

******************************************************************************

Olympiáda v slovenskom jazyku

krajské kolo

Eva Gergelová - 6.miesto

********************************************************************************

Geografická olympiáda

školské kolo

kategória 5. - Veronika Jurásková - 1.miesto- postup do okresného kola

                      Nikolas Čechovič - 2. miesto

                     Marekk Holekši - 3.miesto

                     Lucia Wink- úspečná riešiteľka

                     Dominik Križan - úspešný riešiteľ

 

kategória 6.-7. - Igor Dobšovič - 1.miesto - postup do okresného kola

                         Dominik Šaradín - 2.miesto

 

kategória 8.-9. - Šimon Jakubčík - 1.miesto - postup do okresného kola

                         Lukáš Vavro - 2.miesto

                         Rudolf Holekši - 3.miesto

*****************************************************************************

Majstrovstvá v stolnom tenise

okresné kolo

3.miesto - družstvo ZŠ Dolné Orešany

**************************************************************************

Olympiáda v anglickom jazyku

školské kolo

1.miesto - Samuel Krupanský - postupuje do okresného kola

 

 

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  • 033/5582109 škola

    0948 486801 riaditeľka

    0901 705246 školská jedáleň

    0948 152059 materská škola

Projekty