Navigácia

 • Druh projektu: celoškolský projektový deň
  Realizícia projektu: 1.10.2018
  Realizátori: všetky triedy
  19.10.2018 14:38 | viac »
 • Druh projektu: školský
  Realizácia: 19.10.2018
  Vedúci projektu: Mgr. K.Radvanská + žiaci 5.r.
  19.10.2018 14:25 | viac »
 • Druh programu: Vzdelávací program pre žiakov 4.ročníka
  Realizácia: október 2018 - jún 201
  Konzultant: Mgr. Monika Vranová

  04.09.2018 11:15 | viac »
 • eTwinning
  Typ programu: eTwinning Letná dielňa - Plzeň
  Realizátor: NSS Žilina a DZS ČR
  Účastník: Mgr. Ivana Ondrušová
  Trvanie: 19.8.2018 - 22.8.2018
  Výstup: prezentácia pedagogickým zamestnancom zo vzdelávacieho podujatia - september 2018
  28.08.2018 17:07 | viac »
 • ZOO Lympiáda 2018
  Celoslovenská súťaž mladých zoológov, ktorá sa uskutoční 30. mája 2018 v Bojniciach.
  Našu školu budú reprezentovať Maximilián Pastva, Nela Zuzčáková, Olívia Fröhlichová, Laura Bezručková, Veronika Jurásková, Marek Holekši a Kristína Baranyovszká.
  02.05.2018 22:46 | viac »
 • Druh programu: JA Slovensko - celoslovenská súťaž
  Realizácia: príprava v rámci krúžku Podnikanie v cestonom ruchu I. a súťaž prebehla 22.3.2018
  Vedúci projektu: Mgr. Monika Vranová
  Realizátori: žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, na súťaži boli žiaci: Viktória Bendiková, Tatiana Magdolenová, Rudolf Holekši, Šimon Jakubčík
  26.03.2018 09:32 | viac »
 • EkoAlarm
  Druh programu: Nadácia Ekopolis, Živica, Curaprox
  Realizácia: január 2018 - december 2018
  Vedúci projektu: Mgr. Katarína Radvanská
  Realizátori: všetci žiaci materskej a základnej školy Dolné Orešany
  11.03.2018 17:11 | viac »
 • Vedomostný ostrov
  Druh programu: program Nadácie Volkswagen
  Realizácia: 2018 - 2019
  Vedúci projektu: Mgr. Katarína Radvanská
  realizátori: žiaci 1. a 2. stupňa
  11.03.2018 16:35 | viac »
 • Tvorivé dielne
  Druh projektu: grant Trnavského samosprávneho kraja
  Realizácia: máj 2017 - december 2017
  Vedúci projektu: Alexandra Mončeková
  Projekt realizovaný v spolupráci s OZ- Rodičovské združenie
  06.12.2017 11:09 | viac »
 • Mladý technik
  Druh programu: program Nadácie Volkswagen
  Realizácia: máj - november 2017
  Vedúci projektu: Mgr. Katarína Radvanská
  realizátori: žiaci 2.stupňa
  11.03.2018 16:21 | viac »
 • Druh programu: Vzdelávací program pre žiakov 8 - .9.ročníka
  Realizácia: október 2017 - jún 2018
  Konzultant: Mgr. Monika Vranová

  27.09.2017 20:50 | viac »
 • Erasmus+ 2017
  Téma projektu:  eLearning - pútavá forma vzdelávania
  Trvanie: jún 2017 - máj 2018
  Vedúci projektu: PhDr. Mária Tremková
  Realizátori: pedagogický zamestnanci

   
  16.10.2017 08:49 | viac »
 • Druh programu: Vzdelávací program pre žiakov 9.ročníka
  Realizácia: september 2016 - jún 2017,október 2017 - jún 2018
  Konzultant: Mgr. Monika Vranová

  26.09.2017 21:00 | viac »
 • Druh programu: Vzdelávací program pre žiakov 5.-6.ročníka
  Realizácia: marec - apríl 2017, 2018
  Konzultant: Mgr. Monika Vranová

  26.09.2017 21:00 | viac »
 • Zelená dobrovoľníkom- Deň Zeme
  Druh projektu: zamestnanecký projekt Nadácie volkswagen
  Realizátori projektu: žiaci školy a rodičia (dobrovoľníci)
  Trvanie projektu: mesiac apríl 2017
  27.04.2017 08:36 | viac »
 • Projektový deň 1.stupeň
  Druh projektu: školský projekt
  Realizátori projektu: žiaci 1.-4. ročníka
  Trvanie projektu: 1 deň - 2.2.2017
  07.02.2017 11:05 | viac »
 • Projektový deň 2.stupeň
  Druh projektu: školský projekt
  Realizátori projektu: žiaci 5. - 9. ročníka
  Trvanie projektu: 1 deň - 26.1.2017
  31.01.2017 10:43 | viac »
 • Erasmus+
  Typ projektu: medzinárodný projekt
  Realizátori: pedagogický zamestnanci školy
  Trvanie: jún 2015 - máj 2017
  11.07.2017 08:59 | viac »
 • Typ projektu: školský projekt
  Vedúca projektu: Mgr. Ivana Ondrušová
  Realizátori: žiaci 2.stupňa
  šk.rok: 2016/2017
  06.12.2016 11:17 | viac »
 • Komiks v angličtine
  Vedúca projektu: Mgr. Ivana Ondušová
  Realizátori: žiaci 7.ročníka
  Šk.rok: 2015/2016
  04.07.2016 15:09 | viac »
 • Mladý technik
  Druh projektu: grantový zamestnanecký - VW Slovakia
  Vedúci projektu: Mgr. Ing. Jana Chmurová PhD.
  Realizátori projektu: žiaci 2.stupňa
  Trvanie projektu: september 2016 - jún 2017

  Výsledky našich čiastočných prác uvidíte po rozliknutí projektu.
  22.06.2017 12:17 | viac »
 • Revitalizácia potoka
  Druh projektu: enviroprojekt
  Vedúci projektu: Mgr. Ing. Jana Chmurová PhD.
  Realizátori projektu: žiaci 8.triedy
  Trvanie projektu: apríl-máj 2016

  Výsledok: 3.miesto v rámci Slovenska

  Po rozkliknutí projektu si možete pozrieť prácu našich žiakov na Revitalizácii potoka.
  04.02.2017 18:35 | viac »
 • Základy vinohradníctva
  Projekt v rámci predmetu - Technika
  Vedúci projektu: Mgr. Ing. Jana Chmurová PhD.
  Realizátori: 7.trieda
  Trvanie: marec-október 2016
  03.11.2016 14:45 | viac »
 • Medzinárodný projekt
  Projekt s Poliakmi
  vedúca projektu: Mgr. Ivana Ondrušová
  realizátori: žiaci 4.ročníka
  šk.rok: 2015/2016
  24.03.2016 19:57 | viac »

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
  Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
 • 033/5582109 škola

  0948 486801 riaditeľka

  0901 705246 školská jedáleň

  0948 152059 materská škola

Projekty