Navigácia

Zloženie RŠ Štatút Rady školy Plán zasadnutí Zápisnice zo zasadnutí Výročné správy

Rada školy

Zloženie RŠ

Predseda: Ing. Lucia Jakubčíková

Členovia: 

Mgr. Ivana Ondrušová

Beáta Voleková

Radoslava Mičeková

Ing. Peter Gergel

Mgr. Zuzana Vavrová

Tomáš Čmarada

Rudolf Holekši

Jana Belicová

Ing. Miroslav Griflík

Ing. Marian Hodulík

 

Kontakt

Predseda: Ing. Lucia Jakubčíková
Sídlo: ZŠ s MŠ Dolné Orešany
Dolné Orešany 209
91902
Email: radaskolydo@gmail.com

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  • 033/5582109 škola

    0948 486801 riaditeľka

    0901 705246 školská jedáleň

    0948 152059 materská škola

Projekty