Navigácia

Časový harmonogram

činnosti ŠKD

11.40 – 12.35 hod.

Odpočinková a rekreačná činnosť

 

12.35 -  12.50 hod.

Príprava na obed

 

12.50 – 13.20 hod.

Obed

 

13.20 -  14.30 hod.

Záujmová činnosť

 

14.30 -   15.30 hod.

Príprava na vyučovanie

 

15.30 -   16.30 hod.

Hry podľa výberu detí

 

Školský klub detí

Počet oddelení: 2
Vychovávateľky: Jana Haršányová

Veronika Banárová

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  • 033/5582109 škola

    0948 486801 riaditeľka

    0901 705246 školská jedáleň

    0948 152059 materská škola

Projekty