• Novinky

     • Nové predpisy
      • Nové predpisy

      • Vážení rodičia, v systéme sme vygenerovali predpisy na platby školného v MŠ a ŠKD a tiež na stravu v ŠJ. Platby sme vygenerovali všetkým žiakom, no v prípade, že vaše dieťa nebude navštevovať ŠKD alebo sa nebude stravovať v ŠJ predpis vám bude v septembri, potom ako skompletizujeme všetky prihlášky, zrušený. Nezabudnite, prosím, že, prvé platby je potrebné zrealizovať už v auguste, treba vždy zadať správny variabilný symbol a že na platbu nezabudnete, keď si zadáte trvalý príkaz- 10 opakovaní

      • Dotácia na stravu v ŠJ

      • Vážení rodičia- už sme vás informovali o tom, že dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách na stravné -prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ no zároveň doplnenie výnimky- novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden z rodičov nebude uplatňovať nárok na zvýšený daňový bonus (1,7 násobok sumy daňového bonusu na dieťa od 6-15 rokov). Táto skutočnosť sa podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením. Ak patríte k tým, ktorí by si mohli uplatniť nárok na stravné pre svoje dieťa je potrebné, aby obaja rodičia podali čestné vyhlásenie najneskôr do konca júla 2021 a to priamo ekonómke školy alebo do fialovej schránky na bráne školy. Tlačivo si môžete vytlačiť zo stránky školy (Tlačivá na stiahnutie) a nachádza sa tiež na konci uvedeného článku - kliknite na link a hľadajte- Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

      • Medzinárodné ocenenia

      • Za realizáciu medzinárodných projektov sme, vďaka projektom p.u. Zuzany Dókovej a p.u. Moniky Fusatej, získali medzinárodné ocenenia. 

     • Prijímanie detí do materskej školy
      • Prijímanie detí do materskej školy

      • Vážení rodičia, vydali sme rozhodnutia o prijatí / neprijatí detí do MŠ. Môžete si ich vyzdvihnúť priamo v materskej škole a to denne od 7,00-16,00h do 9.7.2021..

       Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa nebude zatiaľ zriaďovať v MŠ dočasná trieda. Nakoľko je vypísaná výzva na dotáciu na prístavbu MŠ, ktorá by sa realizovala v budúcom roku, zriaďovateľ usúdil, že na obdobie jedného roka by bolo neefektívne robiť náročné organizačné i personálne zmeny.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    • riaditel@skoladoresany.sk
    • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
    • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
    • 37836480
    • 2021630578
    • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje